Система автоматизації фінансового моніторингу «FinMonitor»

Система автоматизації фінансового моніторингу «FinMonitor» (FM)

Призначена для збору, аналізу та зберігання інформації про фінансові операції, які підлягають обов'язковому і внутрішньому фінмоніторингу.
Систему розроблено з урахуванням потреб банків, які згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», від 28.11.2002 249-IV, є суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
Використання даної системи дає можливість банкам автоматизувати роботу профільних співробітників, які організовують заходи щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних незаконним шляхом.
Система має на меті забезпечити користувача ефективним інструментом дослідження накопичуваної бази даних банківських операцій, відомостей про клієнтів та іншу інформацію, з метою виявлення операцій, які підлягають обов'язковому фінмоніторингу, «підозрілих» за правилами внутрішнього фінмоніторингу операцій, виявлення клієнтів з «сумнівною» поведінкою та подальшим дослідженням їх діяльності.
Для реалізації функцій обов'язкового фінмоніторингу система використовує окремий модуль, який забезпечує створення файлів інформаційного обміну для їх кодування і відправки в Держфінмоніторинг, а також ведення журналу виконаних операцій.


Основними функціями Системи є:

 • Збір інформації, яка стосується фінансового моніторингу, з облікових банківських систем.
 • Аналітична обробка інформації відносно:
  • ідентифікації клієнтів;
  • обов'язкового фінмоніторингу;
  • внутрішнього фінмоніторингу (наявність скоринг-механізму);
 • Передача даних: кодування і ведення протоколу операцій; інтерфейс для взаємодії з Держфінмоніторингом.

Переваги системи:

 • автономність роботи від САБ;
 • можливість роботи з різними джерелами даних;
  можливість видаленого занесення нездійснених операцій;
 • збір інформації з додаткових джерел (98 файл НБУ, форма 531, довідники Держфінмоніторингу та НБУ) для отримання повноцінної картини;
 • підтримка кирилиці;
 • масштабованість системи, можливість роботи з віддаленими філіалами;
 • створення в головному офісі єдиної централізованої бази даних без дублювання;
 • вбудований аналітичний інструментарій;
 • математичний і логічний контроль введених даних;
  можливість надання інформації в графічному вигляді;
 • безпека (неможливість доступу до системи користувачів, які не мають відношення до СФМ);
 • реалізація не лише обов'язкового, але й внутрішнього фінмоніторингу з широкими можливостями ідентифікації клієнта.