Огляд продуктів

Автоматизація та контроль державних закупівель

Інформаційно-аналітична система "Автоматизація та контроль державних закупівель" призначена для організації роботи комітетів конкурсних торгів та здійснення контролю за їх діяльністю.

Система реалізована згідно із законодавчими актами та нормативними документами у сфері державних закупівель з використанням сучасних web-технологій.

 Перейти »  

Портал інтерактивного навчання та підвищення кваліфікації

На етапі розвитку суспільства особливе значення набуває впровадження у систему освіти технології дистанційного навчання.

Портал дистанційного навчання та підвищення кваліфікації – унікальна система, яка дозволяє підвищувати рівень знань без відриву від основного виду діяльності, у будь-який час та в будь-якому місці та з мінімальними витратами на проведення навчання. Кількість учнів у системі не обмежена. Все, що потрібно студенту, – це наявність персонального або планшетного комп'ютера та підключення до Інтернету.

Портал розроблений з використанням передових технологій та є найсучаснішим рішенням у галузі дистанційного навчання в Україні.

Портал складається з основного модуля («Дистанційне навчання»), комунікаційних модулів («Повідомлення», «Форум»), інформаційних модулів («Розклад», «Бібліотека», «База знань») та довідкових модулів («Структура», «Викладачі », «Нормативні документи», «Довідка»).

 Перейти »  

 Перейти »  

 Перейти »  

 Перейти »  

 Перейти »  

Інформаційно-моніторингова система «Web-Observer»

«Web-Observer» - це система збору, обробки, зберігання і аналізу інформації з різних електронних джерел (Інтернет-видань, повідомлень з електронної пошти, внутрішніх інформаційних архівів та ін.).


Основні функції системи:

  • оперативний збір, розбирання і занесення в базу даних нових публікацій з необхідних джерел;
  • подальше сортування накопичених даних по рубриках;
  • оперативне повідомлення співробітників про появу важливої для них інформації (за допомогою e-mail);
  • створення звітів і дайджестів по темах, що цікавлять;
  • експорт вибраних публікацій в MS Word;
  • аналіз тональності публікацій (позитив, негатив);
  • формування статистики згадування об'єктів в публікаціях (компанії, персони, бренди та ін.);
  • ведення архіву;
  • ефективний пошук інформації в накопиченому архіві.
 Перейти »  

Система дистанційного навчання «Finport Training System»

Персонал компанії - це потенціал її розвитку. Лише високопрофесійний, добре навчений і згуртований колектив здатен вирішувати задачі будь-якої складності і досягати якнайкращих результатів.

Для досягнення цієї мети Finport Technologies пропонує свою розробку - систему дистанційного навчання і тренінгів «Finport Training System». Система створена для навчання співробітників, клієнтів і партнерів будь-якої компанії чи організації. З її допомогою можна розробляти навчальні курси, проводити навчання та атестацію, і одночасно аналізувати результати та ефективність навчання.

 Перейти »  

Система автоматизації діяльності страхових компаній «Finport Life Insurance»

«Finport Life Insurance» - це не лише інструмент підвищення ефективності управління страховою компанією, але й для створення нових конкурентних переваг. Така система дозволяє збільшити прозорість бізнесу для керівників, підвищити керованість компанії, забезпечити обмін даних з філіалами, а також аналізувати фінансові результати компанії. Використовуючи інформаційну систему, страхова компанія зможе набагато швидше реагувати на ринкові зміни, оперативно створюючи і аналізуючи нові страхові продукти.

Інформаційна система «Finport Life Insurance» має модульну архітектуру, що дозволяє гнучко нарощувати функціональність програмного продукту залежно від поточних потреб клієнта. 

 Перейти »  

Система автоматизації фінансового моніторингу «FinMonitor»

Предназначена для сбора, анализа и хранения информации о финансовых операциях, которые подлежат обязательному и внутреннему финмониторингу.
Система разрабатывается с учетом потребностей банков, которые согласно Закону Украины «О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем», от 28.11.2002 249-IV, являются субъектами первичного финансового мониторинга.
Использование данной системы позволяет банкам автоматизировать работу профильных сотрудников, которые организуют мероприятия по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем.
Система призвана предоставить в распоряжение пользователя эффективный инструмент исследования накапливаемой базы данных банковских операций, сведений о клиентах и другой информации, с целью выявления операций, подлежащих обязательному финмониторингу, «подозрительных» операций с точки зрения правил внутреннего финмониторинга, нахождение клиентов с «сомнительным» поведением с последующим исследованием их деятельности.
Для реализации функций обязательного финмониторинга система использует отдельный модуль, который обеспечивает создание файлов информационного обмена для кодировки и отправки их в Госфинмониторинг, а также ведения журнала выполненных операций.
 Перейти »  

Автоматизація та контроль державних закупівель

Інформаційно-аналітична система "Автоматизація та контроль державних закупівель" призначена для організації роботи комітетів конкурсних торгів та здійснення контролю за їх діяльністю.

Система реалізована згідно із законодавчими актами та нормативними документами у сфері державних закупівель з використанням сучасних web-технологій.

 Перейти »