Розробка ПО на замовлення

Розробка програмного забезпечення на замовлення

Практика показує, що не завжди готові рішення і продукти, що існують сьогодні на ринку, повною мірою відповідають бізнес-задачам конкретної компанії.  До того ж, автоматизація унікальних бізнес-процесів вимагає розробки лише спеціалізованого рішення, а відповідного готового продукту на ринку може й не бути взагалі. Ефективним рішенням цієї проблеми, як з економічної, так і з технологічної точки зору, є створення на замовлення програмного забезпечення, яке максимально враховує всі особливості бізнес-процесів замовника.

Одним з напрямків діяльності компанії Finport Technologies є проектування, розробка і супровід замовного ПЗ. Великий досвід наших фахівців дає нам можливість реалізовувати для замовника проекти будь-якої складності та гарантувати високу якість розроблених програмних продуктів.

Ми використовуємо комплексні підходи до реалізації та впровадження замовних розробок наших клієнтів. Підходи нашої компанії до процесу розробки базуються на перевіреній методології RUP і моделі зрілості процесів CMM.

В процесі роботи над проектом фахівці компанії Finport Technologies здійснюють повний цикл розробки: постановку завдання, проектування і розробку документації, кодування, тестування і відлагодження, навчання користувачів, впровадження і супровід програмних продуктів.

Довіривши нашій компанії розробку та впровадження спеціального програмного забезпечення, Ви значно заощадите час і власні ресурси. Це дасть Вам змогу не лише досягти максимального ефекту від використання створеного нами ПЗ в роботі, але й досягти його швидкої фінансової окупності.

Основні напрямки:

  • розробка і розвиток корпоративних систем з урахуванням специфіки існуючих бізнес-процесів компанії;
  • розробка модулів з нестандартною функціональністю до вже існуючих систем;
  • автоматизація унікальних бізнес-процесів і розробка спеціалізованих рішень;
  • розробка інтерфейсів до існуючих систем; 
  • реінженирінг, портування існуючих систем, інтеграція прикладних програм; 
  • розробка бізнес-додатків; 
  • розробка Інтернет-додатків; 
  • проектування і створення баз даних.

Фахівці Finport Technologies готові надати Вам консультацію, якщо наведений вище список не містить точного опису типу проекту, який вам необхідно реалізувати.


Використовувані платформи і технології:

Операційні системи:

Windows XP/2000, Windows NT, Windows 9x, UNIX (SUNOS, Linux, AIX, SCO, BSD), DOS

Технології:

Microsoft .NET, J2ME/J2SE/J2EE

СУБД:

Oracle, MS SQL, MYSQL, POSTGRESSQL, MS Access

Мови програмування:

C/C ++, C#, Visual Basic, Java, Perl, SQL, FoxPro, Pascal/Object Pascal, PHP, HTML, XML, XSLT, WML, Flash Action Script, JavaScript

Управління проектом:

RUP, Extreme Programming